Ιστορία

Ζωοτροφές Ζώνας

Εμπειρία και τεχνογνωσία

από το 1975

Η επιχείρησή μας αντικατοπτρίζει την πλειονότητα του επιχειρηματικού κοινού της Ελλάδας, καθώς ιδρύθηκε σε οικογενειακά πλαίσια το 1975 και δραστηριοποιείται επάξια στον πρωτογενή τομέα έως και σήμερα. Η βάση μας βρίσκεται στην καρδιά του κάμπου της Κωπαΐδας και απαριθμεί λίγα παραπάνω από 1.100 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης (ιδιόκτητης και παραχωρηθείσας). Διαθέτουμε τελευταίας τεχνολογίας μηχανολογικό εξοπλισμό για μεγαλύτερη παραγωγή και άριστη ποιότητα.

Η καλλιέργεια και η εμπορία των δύο βασικών προϊόντων μας (Τριφύλλι, Καλαμπόκι) γίνεται με πολύ μεράκι και καλή προετοιμασία. Κύριο μέλημά μας είναι η ποιότητα των ζωοτροφών μας, έχοντας υπ’όψιν την ανάγκη των πελατών μας για γάλα και κρέας υψηλής ποιότητας. Η επιχείρησή μας ελαχιστοποιεί με κάθε δυνατό τρόπο το κόστος παραγωγής και ακολουθεί, θα λέγαμε, την οδό της συντηρητικής ανάπτυξης, δημιουργώντας έτσι στιβαρές βάσεις για το μέλλον.