Προϊόντα

Ζωοτροφές Ζώνας

Τριφύλλι

Το τριφύλλι ανέκαθεν αποτελούσε τη βάση μιας ισορροπημένης διατροφής για την κτηνοτροφία. Η πολυετής πείρα μας στο χώρο, καθώς και το ότι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καλλιέργειας μας από την έναρξη της επιχείρησης έως σήμερα, μας καθιστά γνώστες της αγοράς και της ποιότητάς του.

kalampoki

Καλαμπόκι

Τα καλαμπόκια χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα, προκειμένου να καρποφορήσουν σωστά. Διαθέτουμε στην αγορά χιλιάδες τόνους καλαμπόκι ετησίως, είτε σε καρπό, είτε σε ενσίρωμα. Η παραλαβή του καλαμποκιού γίνεται αποκλειστικά και μόνο στο χωράφι, την ώρα της συγκομιδής και δε διατίθεται προς λιανική πώληση.