Προϊόντα

Ζωοτροφές Ζώνας

Τριφύλλι

Το τριφύλλι ανέκαθεν αποτελούσε τη βάση μιας ισορροπημένης διατροφής για την κτηνοτροφία. Η πολυετής πείρα μας στο χώρο, καθώς και το ότι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καλλιέργειας μας από την έναρξη της επιχείρησης έως σήμερα, μας καθιστά γνώστες της αγοράς και της ποιότητάς του. Το τριφύλλι διατίθεται σε μορφή αποξηραμένου σανού, αλλά και σε ενσίρωση.
kalampoki

Καλαμπόκι

Τα καλαμπόκια χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα, προκειμένου να καρποφορήσουν σωστά. Διαθέτουμε στην αγορά χιλιάδες τόνους καλαμπόκι ετησίως, είτε σε καρπό, είτε σε ενσίρωμα. Το καλαμπόκι σε μορφή καρπού διατίθεται πλέον και σε σακί των 25 και των 40 κιλών.